Šī aptaujau diemžēl ir beigusies un vairs nav pieejama.

For further information please contact Ilona Bohāne:
ilona.bohane@ip.daugavpils.lv