Šī aptaujau diemžēl ir beigusies un vairs nav pieejama.

For further information please contact Vitauts Stočka:
vitauts.stocka@ip.daugavpils.lv