Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Aptauja mācību jomu koordinatoriem

Cien. kolēģi!

Aicinām piedalīties aptaujā par savu pieredzi mācību jomas/u koordinatora darbā.

Anketas dati  tiks izmantoti apkopotā veidā. Anketas aizpildīšana varētu aizņemt ~5-7 minūtes. 

Šajā aptaujā ir 9 jautājumi.
Šī aptauja ir anonīma.

Jūsu aptaujas atbilžu ieraksts nesatur nekādu Jūs identificējošu informāciju, ja vien šajā aptaujā Jums netika uzdots specifisks jautājums ar mērķi Jūs identificēt.

If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses.

Vispārīgie jautājumi
(This question is mandatory)
1

Dzimums:

(This question is mandatory)
2

Cik gadus strādājat par mācību jomas/u koordinatoru?

(This question is mandatory)
3

Nākamajos 3 gados vairāk uzmanības plānoju veltīt:

(This question is mandatory)
4
Vai Jūs plānojat šonedēļ apmeklēt Lidl"' veikalu?
(This question is mandatory)
5

Cik mājdzīvnieku dzīvo Jūsu dzīvoklī?

0
1
2
3
Daudz
Profesionālā pilnveide, uzdevumi un prasmes
(This question is mandatory)
6

Lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci, pēdējo 12 mēnešu laikā esmu apmeklējis/-usi 

(This question is mandatory)
7
Lūdzu, izvēlieties un tad sagrupējiet pēc svarīguma pakāpes uzdevumus, kurus, Jūsuprāt, ir jāveic mācību jomas koordinatoram:
(This question is mandatory)
8

Lūdzu, novērtējiet savas prasmes šādās sfērās:

Ļoti sliktas  1    2     3     4    5  Ļoti labas

 

Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu un labās prakses pārnesi.
Semināros nodrošināt pozitīvu un savstarpējas sapratnes gaisotni.
Iedrošināt pedagogus eksperimentēt un ieviest pārmaiņas/ inovācijas savā profesionālajā darbībā.
Organizēt un vadīt skolotāju mācīšanās grupas.
Dalīties pieredzē par kursos, semināros, konferencēs, apmācībās gūtajām atziņām.
(This question is mandatory)
9

Lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci, vēlētos